BNTrong2
Tư vấn

Mối quan tâm của Quý vị
 

v      Quý vị không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành hay không

v      Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát

v      Quý vị muốn có kế hoạch đào tạo nhân viên nhằm nắm bắt được yêu cầu mới về việc tuân thủ

v      Các quy định dự thảo có thể làm mất lợi thế cạnh tranh của Quý vị

v      Quý vị quan tâm đến rủi ro về uy tín của doanh nghiệp mình do không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước

Năng lực của chúng tôi

DNP hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của Quý vị. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, DNP đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp. 

DNP luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh

Dịch vụ của chúng tôi
 

v      Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

v      Quản lý rủi ro về thuế

v      Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói

v      Hỗ trợ quyết toán thuế

v      Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ

v      Xin ưu đãi thuế

v      Xây dựng cấu trúc thuế

v      Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập

v      Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài

v      Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế

v      Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

v      Lập kế hoạch chiến lược về thuế

v      Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

v      Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

v      Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

v   Dịch vụ pháp lý: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký thành lập Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp. 

 

Văn bản pháp luật

7250 /BTC-TCT
Một số nội dung cần lưu ý ...
 
106/2010/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều ...
 
244/2009/TT-BTC
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ ...
 
51/2010/NĐ-CP
Quy định về hóa đơn bán hàng, ...
 
 

Hoàng vi

Visitors Counter

mod_vvisit_counterTrong ngày1
mod_vvisit_counterTổng lượt truy cập215237